Nhập Môn – Pháp Thiền: “Tất Cả Chỉ Là Ý Nghĩ”

KHOÁ HỌC NÀY DÀNH CHO AI "MUỐN TIẾN ĐẾN TẬN CÙNG CỦA SỰ TIẾN HOÁ". ĐƯA "THẾ GIỚI NỘI TÂM" CỦA BẠN QUAY VỀ VỚI "SỰ IM LẶNG TUYỆT ĐỐI". SỐNG HOÀ NHẬP VÀO "THỰC TẠI TỐI THƯỢNG". HOÀ NHẬP VÀO "VÔ HIỆN HỮU". HOÀ NHẬP VỚI TRẠNG THÁI "AN LẠC NGUYÊN THUỶ" VỐN CÓ BÊN TRONG !

Xem chi tiết

Nghệ Thuật Lắng Đọng Sâu Hơn Cả Tiềm Thức

"Lắng Đọng Sâu Hơn Cả Tiềm Thức" là một kỹ thuật ĐẶC BIỆT giúp đưa TÂM THỨC của bạn hoà nhập cùng với SỰ IM LẶNG TUYỆT ĐỐI. Từ đó làm gia tăng nguồn NĂNG LƯỢNG NGUYÊN THUỶ của Vũ Trụ nằm sâu bên trong chính bạn. Nguồn năng lượng này gia tăng giúp cho TRÍ TUỆ PHÁT TRIỂN vượt bậc.

Xem chi tiết